Fassaadiprojekt

Tavalise nõukogudeaegse kortermaja raudbetoonpaneelist välissein on ehituatud vastavalt selle aja ehitusnormidele, mis olid võrreldes tänasega madalad. Nende hoonete ehituslahendused ei vasta enam tänapäeva nõuetele. Tüüpilise Mustamäe paneelmaja seina soojapidavus on tänapäeva nõuetest kuni viis korda väiksem.

Soojustuse lisamine seintele ja katusele vähendab energia tarbimist, parandab hoone sisekliimat ning pikendab oluliselt konstruktsioonide eluiga. Olemasolevatel seintel kasutatakse kahesugust, ehitusfüüsikaliselt erinevalt toimivat soojustus-viimistlussüsteemi:


Tuulutatav – soojustusmaterjali ja välise viimistluskihi vahele jääb kitsas tuulutatav õhupilu. Sellise tarinduse puhul on välimiseks viimistluskihiks tavaliselt viimistlusplaadid

 

Tuulutuseta – tarinduse võib teha mitmeti, kuid kõigil puhkudel tehakse väline viimistluskiht vahetult soojustusmaterjalile.

 

Küsi projekteerimise kohta lisainfot:

 

Katuseprojekt

Meie kliimas on hoone pikaealisuse tagamise õheks tingimuseks korralik ja vettpidav katus koos hästitoimiva vee-eemaldus süsteemiga. Peale veepidavuse on katuslagede korral väga oluline ka piisav soojuspidavus. Energiasäästu seisukohast tuleb renoveerimise käigus tingimata paigaldada lisasoojustus ja viia katuslagi või mittekõetava pööningu põrand soovitatava soojusjuhtivuseni – 0.22 W/m2K.

 

Korteri Abimees pakub katuse rekonstrueerimisel järgmisi lahendusi:

Lamekatuse soojustamine

Lamekatuse ümberehitamine viilkatuseks

Viilkatuse soojustamine puistevillaga

 

Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

Vanemates majades, mis ehitatud enne 1990. Aastate algust, kasutati loomulikku ventilatsiooni. Kuna siseõhk on välisõhust soojem ja kergem, tõuseb see tuulutuslõõride kaudu ülespoole ja läheb korstnast välja. Täna on kortermajade ventilatsioonisüsteemide peamised puudused vähese tihtedusega ehituskanalid, ummistunud lõõrid ja suletud restid (kaetud näites tapeediga).


Ventilatsioonisüsteemi renoveerimiseks pakume kolme varianti: soojustagastusega sundventilatsiooni, sundventilatsiooni ja loomulikku ventilatsiooni


Küsi projekteerimise kohta lisainfot:Soojustagastusega sundventilatsioon - võimalik on kasutada lokaalseid soojustagastusega ventilatsiooniagregaate, mis paigaldatakse akende ülesse/kõrvale, teise variandina saab kasutada soojustagastusega ventilatsiooniagregaati katusel ning kolmas variant on ventilaator + soojuspump süsteem, mille kasutegur on kolmest süsteemist kõige suurem kuid esialgu tuleb rohkem välja käia. Kõige parem ventilatsioonisüsteemi valik teie kortermajja selgitatakse välja enne projekteerimistööde algust teie esindaja ja meie spetsialistidega


Sundventilatsioon - kortermajja paigaldatakse värskeõhuklapid ja tipuventilaator katusele. Selline süsteem tagab stabiilse õhuvahetuse nii suvel kui ka talvel.


Loomulik ventilatsioon - kortermajja paigaldatakse värskeõhuklapid ja lõõride puhastamise. Selline ventilatsioon ei tööta suvel kui välisõhk on siseõhust soojem ja kergem.


Ventilatsiooniprojekt põhiprojekti staadiumis sisaldab:


Kõige parema ventilatsioonisüsteemi valikut teie kortermajja

Õhuvahetuse vooluhulkasid ruumide ja korterite kaupa

Ventilatsioonikanalite jooniseid koos lõppelementide, vajaliku isolatsiooni, reguleerklappide, tuletõkkeklappide jms.

Köögi kohtäratõmbeventilatsiooni kohta jooniseid ja märkusi.

Kõige sobilikuma ventilatsiooniagregaadi valikut ja ventilatsioonisüsteemi materjalide spetsifikatsiooni.Personaalse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust. Pakkumise saadame Teile juba samal tööpäeval.

Küttesüsteemi projekteerimine

Energiaauditite tulemused näitavad, et küttesüsteemi rekonstrueerimine on kõige kiirema tasuvusega renoveerimisinvesteering kortermajades. Valdava osa korrusmajadest on ühendatud kaugküttevõrku ja seetõttu võiks kõttesüsteemi rekonstrueerimist alustada soojussõlmest, muutes küttesüsteemi lokaalselt reguleeritavaks. Soojussõlm on kogu elamu soojusvarustuse keskus, kus peaks mõõdetama tarbivat soojusenergiat, reguleerima küttesüsteemi mineva vee temperatuuri ja kogust ning valmistama kuuma vett. Kaugküttevee kvaliteet ja hooldusmeetmed on kohati olnud väga halvad ja seega mõjutanud radiaatorite ning torustike seisundit. Kui maja küttevõrk suletakse, s.t. see eraldatakse kaugkütte soojusvõrgust, väheneb oluliselt või kaob peaaegu täiesti radiaatorite ja torustike korrodeerumine.

 

Küsi projekteerimise kohta lisainfot:

 

 

Korteri Abimees on pakub küttesüsteemide renoveerimisel kahte varianti:

 

Küttesüsteemi täielik renoveerimine - Kogu küttesüsteem renoveeritakse terviklikult, olemasolev ühetorusüsteem vahetatakse välja kahetorusüsteemiks, vahetatakse välja kõik olemasolevad radiaatorid, paigaldatakse uued püstikud ja ventiilid, igale radiaatorile tulevad individuaalsed küttekulu mõõturid (allokaatorid), kogu süsteem tasakaalustatakse vastavalt renoveerimisjärgsele vajadusele.

 

Küttesüsteemi osaline renoveerimine - Seda paketti oleme pakkunud korteriühistutele, kes ei soovi küttesüsteemi teriklikult renoveerida. Projekti jätame sisse olemasolevad radiaatorid, paigaldatakse uued reguleerventiilid jms. Kogu küttesüsteem tasakaalustatakse vastavalt renoveerimisjärgsele vajadusele.

 


Kütteprojekt põhiprojekti staadiumis sisaldab:


Soojuskadude arvutamist ruumide ja korterite kaupa.

Hüdraulilisi arvutusi süsteemide takistuste ja torustike õigete läbimöötude määramiseks.

Torustike ja püstikute asukohtad, läbimöödud, armatuur, isolatsiooni liik ja paksus.

Küttesüsteemi materjalide sptsifikatsioon.

Vastavalt soovile ka uute küttekehade asukoht, möötmed ja soojusväljastus.

 

Personaalse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust. Pakkumise saadame Teile juba samal tööpäeval.

Sõnum

Viga
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode

Korteri Abimees OÜ